مراجعه و تماس با مطب دکتر خسروانی


لطفا قبل از مراجعه حضوری، از طریق شماره های تماس ذکر شده در این صفحه، با واحد پذیرش هماهنگ نمایید .


از پذیرش مراجعین محترم بدون وقت قبلی معذوریم .


18 تیر 1398

تماس با ما