آیا افراد مبتلا به دیابت می توانند ایمپلنت دندان انجام دهند؟