تاثیر مخرب ریفلاکس معده بر دندان و روش پیشگیری از آن